วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
ได้มาจาก คุณแม่ บุษกร ใยไธสง
ชื่อโครงงาน
การทำกระติบข้าว
ชื่อผู้รับผิดชอบ 4/5
1.น.ส.กมลชนก ดาวไธสง เลขที่ 23
2.น.ส.วรัศมน ถนอมศักดิ์ เลขที่21
3น.ส.ภานุมาศ ดุลย์ไธสง เลขที่9
4.น.ส.มานี พุทนา เลขที่24

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น